O NÁS

Jsme menší moderní advokátní kancelář. Sázíme na osobní přístup a prvotřídní kvalitu naší práce.

Zaměřujeme se na tyto právní oblasti: právo obchodních společností, právo nemovitostí, pracovní právo, soudní a správní řízení, smluvní právo a právo duševního vlastnictví. Pro podrobnější informace viz níže pasáž „Služby“.

Poskytujeme právní služby zejména podnikatelům, a to v sektorech informační technologie, nemovitosti, distribuce zboží, zprostředkování služeb a v oblasti bezpečnosti.

Složité právní problémy umíme racionálně zanalyzovat, srozumitelně vysvětlit a při jejich řešení uchopit to podstatné s přihlédnutím k věcným, finančním a časovým prioritám našich klientů.

Čerpáme z dlouholetých zkušeností našich právníků z vedoucích pozic ve velkých advokátních kancelářích.

Neustále investujeme do našich znalostí a efektivního systému poskytování právních služeb. Zejména pozorně sledujeme vývoj legislativy i judikatury v těch oblastech práva, kterým se věnujeme.

Spolupracujeme s daňovými poradci, notáři, znalci i bezpečnostními agenturami. Máme rovněž stabilní vazby na ověřené, partnerské, advokátní kanceláře v zahraničí.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Největší odměnou za naši práci je důvěra našich klientů.

TÝM

wija_portret

Mgr. MICHAL WIJA, LL.M.

 • • Korporátní právo, fúze & akvizice
 • • Nemovitosti
 • • Duševní vlastnictví
 • • Soudní a správní řízení
 • • innovalegal, advokátní kancelář, advokát, 2014 – dosud
 • • Dvořák, Hager & Partners, Praha, advokát, partner, 2005-2014
 • • Skácel, Honzík a partneři, Praha, advokátní koncipient, 2002-2004
 • • Pelikánová, Voršilka, Zoufalý a partneři, Praha, advokátní koncipient, 2001
 • • University of Aberdeen, School of Law, Aberdeen, Spojené království, roční postgraduální studium (LL.M.) v oblasti evropského a mezinárodního obchodního práva, prospěl s vyznamenáním, 2007-2008
 • • Advokátní zkouška u České advokátní komory, Praha, prospěl výtečně, 2004
 • • Ludwig-Maximilians-Universität, Juristische Fakultät, Mnichov, Spolková republika Německo, roční stáž se zaměřením na právo korporací, 1998-1999
 • • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 1995-2001
 • • Český
 • • Anglický
 • • Německý
 • • Změny ve vzniku, trvání i skončení nájmu, Právo & Business – příloha deníku E15, květen 2015, str. 7
 • • Za co si koupit firmu? ekonomický portál: investicniweb.cz, 12.7.2013
 • • EC Merger Control: Does More Economics Bring Increased Legal Certainty in the Assessment of Conglomerate Mergers?, časopis: International trade law & regulation, Sweet & Maxwell, Svazek 14, 2008, str. 61-74
lenka_portret

JUDr. LENKA KUČEROVÁ, LL.M.

 • • Pracovní právo
 • • Korporátní právo, přeměny
 • • Obchodní smlouvy, přeprava
 • • Nemovitosti
 • • innovalegal, advokátní kancelář, Praha, spolupracující advokát, 2016 – dosud
 • • Kučírek Legal, advokátní kancelář, Praha, spolupracující advokát, 2011 – 2016
 • • Kučírek Legal, advokátní kancelář, Praha, advokátní koncipient, 2007-2010
 • • Advokátní zkouška u České advokátní komory, Praha, 2011
 • • Rigorózní práce: Lex mercatoria se zaměřením na zásady mezinárodních smluv UNIDROIT, Masarykova univerzita, Brno, 2007
 • • The University of Nottingham, Právnická fakulta, Spojené Království, roční postgraduální studium (LL.M.) v oblasti mezinárodního obchodního práva, 2006
 • • Ghent University, Právnická fakulta, půlroční stáž se zaměřením na evropské právo, 2004
 • • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, 1999-2005
 • • Český
 • • Anglický

SLUŽBY

 • KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE & AKVIZICE
 • •   Nákupy a prodeje společností.
 • •   Due diligence.
 • •   Přeměny společností.
 • •   Zakládání, změny a likvidace společností.
 • •   Zastupování na valných hromadách.
 • PRACOVNÍ PRÁVO
 • •   Pracovní a manažerské smlouvy.
 • •   Pracovní řády a vnitřní předpisy.
 • •   Pracovně-právní spory.
 • •   Vztahy s agenturami práce.
 • •   Zastupování před inspekcí práce.
 • OBCHODNÍ SMLOUVY, PŘEPRAVA
 • •   Strukturování smluvních vztahů.
 • •   Příprava a vyjednání smluv.
 • •   INCOTERMS.
 • •   Zajištění plnění.
 • •   Vnitrostátní i mezinárodní přeprava.
 • NEMOVITOSTI
 • •   Nabývání nemovitostí.
 • •   Pronájem.
 • •   Financování.
 • •   Výstavba.
 • •   Bytové vlastnictví.
 • SOUDNÍ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
 • •   Soudní spory.
 • •   Arbitráže.
 • •   Insolvence.
 • •   Správní řízení.
 • •   Exekuce.
 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, OSOBNÍ ÚDAJE
 • •   Autorské právo.
 • •   Ochranné známky.
 • •   Nekalá soutěž, dobrá pověst.
 • •   Reklama a média.
 • •   Ochrana osobních údajů.

KONTAKT


Mgr. MICHAL WIJA, LL.M.
Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 – Dejvice

Tel.: +420 222 981 062
E-mail: michal.wija@innovalegal.cz


JUDr. LENKA KUČEROVÁ, LL.M.
Na Kocínce 210/3
160 00 Praha 6 – Dejvice

Tel.: +420 222 981 062
E-mail: lenka.kucerova@innovalegal.cz