Na této společné webové prezentaci prezentují své služby samostatný advokát Mgr. Michala Wija, LL.M., ev. č. ČAK 10623, IČ: 71332928, se sídlem Přístavní 1363/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a samostatná advokátka JUDr. Lenka Kučerová, LL.M., se sídlem Ježovská 303/2, 150 00 Praha, 5. Uvedení advokáti se vzájemně zastupují na bázi substituční spolupráce ad hoc. Nejde o trvalou spolupráci advokátů, sdružení, resp. společnost podle občanského zákoníku, a ani o společné poskytování právních služeb či poskytování právních služeb pod společným jménem. Uvedení advokáti neodpovídají společně za škodu případně způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb kterýmkoliv z nich. Každý z uvedených advokátů odpovídá pouze za škodu případně způsobenou tímto advokátem. Značka „innovalegal“ sama není nadána vlastní právní osobností a žádné právní služby neposkytuje.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem k řešení takového sporu je Česká advokátní komora. Internetové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz.