Mgr. Michal Wija, LL.M.
Specializace:

IT právo, startupy, duševní vlastnictví a média, nemovitosti, korporace

JUDr. Lenka Kučerová, LL.M.
Specializace:

Pracovní právo, nemovitosti a bytové právo, korporátní právo