JUDr. Lenka Kučerová, LL.M.
JUDr. Lenka Kučerová, LL.M.
Specializace:

Pracovní právo, nemovitosti a bytové právo, korporátní právo

Lenka se zaměřuje zejména na pracovní právo, právo nemovitostí, bytové právo a korporátní právo. Má též značné zkušenosti se zastupováním klientů v soudních sporech v uvedených právních odvětvích.

Lenka je advokátkou od r. 2011. Několik let pracovala jako advokát ve středně velké advokátní kanceláři, kde poskytovala právní poradenství několika nadnárodním společnostem.

Lenka absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Rovněž studovala na Právnické fakultě Ghent University v Belgii a postgraduálně (LL.M.) na Právnické fakultě University of Nottingham, ve Spojeném království.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.