Mgr. Michal Wija, LL.M.
Mgr. Michal Wija, LL.M.
Specializace:

IT právo, startupy, duševní vlastnictví a média, nemovitosti, korporace

Michal se zaměřuje na právo informačních technologií, právní podporu startupů, právo duševního vlastnictví a média. Má rovněž bohaté zkušenosti s poradenstvím v oblasti práv k nemovitostem a v právu obchodních korporací. V těch oborech práva, kterým se věnuje, rovněž zastupuje klienty před soudy či ve správních řízeních.

Michal je advokátem od r. 2004. Před otevřením vlastní advokátní praxe pracoval řadu let jako partner velké advokátní kanceláře.

Michal absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studoval také na Právnické fakultě Ludvig-Maximilian Universität v Mnichově v Německu a postgraduálně (LL.M.) rovněž na Právnické fakulta University of Aberdeen ve Spojeném království.

Michal je autorem několika odborných článků, které vyšly v právních časopisech či obchodně zaměřených médiích.

Kromě češtiny hovoří plynně slovensky, anglicky a německy.