Poskytujeme právní služby autorům, vynálezcům, majitelům patentů, vlastníkům či zájemcům o registraci ochranných známek a průmyslových vzorů, umělcům, produkčním společnostem, PR agenturám či podnikatelům v oblasti médií.

Naše právní služby zahrnují zejména:

 1. Registrace ochranných známek a průmyslových vzorů (vč. rešerše)
 2. Převody ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů
 3. Licenční smlouvy ohledně ochranných známek, průmyslových vzorů, autorských děl či patentů
 4. Nakladatelské smlouvy
 5. Právní poradenství v souvislosti s odpovědností za zveřejněný obsah
 6. Právní poradenství v oblasti reklamy a PR
 7. Právní poradenství ohledně osobnostních a majetkových práv autorů
 8. Zastoupení v soudních sporech a správních řízeních

Vybrané reference:

 • Registrace řady českých či evropských ochranných známek
 • Právní zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví v několika sporech o zrušení ochranné známky
 • Zastoupení ve sporu o vymáhání nároků z nekalé soutěže a zásahu do dobrého jména vzniklých uveřejněním pomluv na internetu
 • Zastoupení ve správním řízení ohledně uložení pokuty za protiprávní reklamu

Z důvodu prevence zneužití nezveřejňujeme jména našich klientů na internetu. Kontakty na osoby na straně klienta, které Vám mohou dát na nás referenci, Vám případně dáme na vyžádání.


Kontakty pro tuto oblast.


Potřebujete pomoci s právem duševního vlastnictví?
Ozvěte se nám.