Poskytujeme komplexní právní poradenství zakladatelům společností, společníkům, akcionářům, členům statutárních orgánů či jiným dotčeným osobám v souvislosti se vstupem či účastí na obchodních korporacích.

Naše právní služby zahrnují zejména:

 1. Zakládání společností, vč. služby zajištění sídla a nominee služeb
 2. Prodeje a koupě společností provozujících podnik (LOI, due diligence, převodní smlouvy, akcionářské smlouvy, aj.)
 3. Změny, fúze či rozdělení společností
 4. Likvidace společností, vč. poradenství v insolvenčním řízení
 5. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společností
 6. Zastupování na valných hromadách a ve sporech mezi společníky či akcionáři
 7. Poradenství při financování společností úvěrem či dluhopisy
 8. Zastupování společnosti či akcionářů v interakci s CDCP, ČNB a jinými státními orgány
 9. Právní poradenství při zpracování výroční zprávy či zprávy o vztazích

Vybrané reference:

 • Prodej několika společností provozujících fotovoltaické elektrárny strategickému investorovi za kupní cenu v řádu miliard Kč
 • Koupě strojírenské společnosti v hodnotě 300 mil. Kč strategickým investorem, nadnárodní korporací
 • Zastupování v soudním sporu společníků o platnost převodu obchodního podílu
 • Zastupování na valné hromadě a následné zastoupení ve sporu o platnost usnesení valné hromady

Z důvodu prevence zneužití nezveřejňujeme jména našich klientů na internetu. Kontakty na osoby na straně klienta, které Vám mohou dát na nás referenci, Vám případně dáme na vyžádání.


Kontakty pro tuto oblast.


Potřebujete pomoci s korporátním právem a M&A?
Ozvěte se nám.