Poskytujeme právní služby zaměstnavatelům při sjednání, změnách či ukončení pracovních poměrů, jakož i při řízení a odměňování zaměstnanců. Poskytujeme též právní služby zaměstnancům, zejm. vrcholovým manažerům, při vyjednávání podmínek jejich angažmá jakož, při jeho ukončení a ve sporech.

Naše právní služby zahrnují zejména:

  1. Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
  2. Pracovní řády a vnitřní předpisy
  3. Ukončování pracovních poměrů
  4. Vztahy s agenturami práce
  5. Pracovně-právní spory
  6. Manažerské smlouvy a odměňovací plány

Vybrané reference:

  • Zpracování vzorové pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy, DPP, DPČ, pracovní řád, dohoda o skočení prac. poměru, aj.) pro nadnárodní korporaci
  • Kontinuální komplexní právní podpora zaměstnavatele při výkonu práv a povinností z pracovně právních vztahů
  • Zastupování v soudních sporech o skončení pracovního poměru
  • Právní poradenství při kontrole úřadu práce

Z důvodu prevence zneužití nezveřejňujeme jména našich klientů na internetu. Kontakty na osoby na straně klienta, které Vám mohou dát na nás referenci, Vám případně dáme na vyžádání.


Kontakty pro tuto oblast.


Potřebujete pomoci s pracovním právem?
Ozvěte se nám.